Sectoren

Door specialistische kennis actief in meerdere sectoren

In de loop der jaren heeft Radar Automation in de mengvoedersector gespecialiseerde know-how opgebouwd inzake de optimalisering van batch-gestuurde processen waarbij de productierecepten vaak worden aangepast. Ook het beheer van de steeds wijzigende aanvoerstromen van overzeese bulkgrondstoffen behoort tot onze specifieke kennis. Recente ontwikkelingen hebben geleid tot een grotere aandacht voor en inzet van grondstoffen termijnmarkten en risk management. Radar Automation heeft in deze universele problematiek uitgebreide ervaring opgedaan en zijn programma’s uitgebreid met deze functionaliteiten. Ook inzake geïntegreerde kwaliteitscontrole, werd de nodige expertise opgebouwd. Andere  voorbeelden van sectorspecifieke kennis betreft  advanced scheduling, integrale traceerbaarheidsopvolging en kostprijsbeheer per activiteit en opdrachtgever.

 

Sectoren


Vele van deze specifieke functionaliteiten zijn ook in andere industrietakken van toepassing. De softwarepakketten Operra, Libra en Integra worden daarom met succes toegepast in een groeiend aantal bedrijven buiten de mengvoederindustrie.

Andere agro-industrieën als de meststoffensector, zaadveredeling, olieslagerijen (oil seed crushing) en  mouterijen zijn hiervan een goed voorbeeld. Ook de voedingsindustrie, die in Radar’s kantenkring ondermeer vertegenwoordigd is  door bloemmolens en olieverwerkingsbedrijven , heeft vele vergelijkbare probleemstellingen.

Tot slot zijn er met de Radar Automation software grote projecten opgezet in de energiesector, met name in de biobrandstoffen en in de handel, aanvoer, kwaliteitscontrole, expeditie en het blenden van steenkool.