Operra

Inkoop en aanvoerbeheer grondstoffen
Risicobeheer en kostprijsberekening

Operra

Decision-support systems for trade, execution
and financial control of raw materials

De inkoop en aanvoer van grondstoffen maken in bepaalde sectoren, met als voorbeeld de mengvoederindustrie, nagenoeg 80% uit van de totale kostprijs van het eindproduct. Het belang van een performante inkoopafdeling voor eerste verwerkers van landbouwgrondstoffen hoeft dus geen betoog.

Het softwarepakket Operra informatiseert op efficiënte wijze de administratieve afhandeling van onder meer de contractenopvolging, de logistieke aanvoerplanning, de grondstoffenafgifte en de controle van de inkoopfacturen.

 

Operra

 

Verder wil Operra het management op elk ogenblik accurate informatie bieden over de werking van de inkoopafdeling en de concurrentiepositie van het bedrijf. Dat gebeurt door het continu opvolgen van de kwantitatieve, kwalitatieve en financiële inschatting van de huidige en toekomstige grondstofposities. Hierbij worden de kwaliteitsborging en de traceerbaarheid van de grondstofpartijen nauwgezet opgevolgd.

 

Operra 2

 

Gespecialiseerde oplossingen voor een beter beheer van de marktvolatiliteit

Door de strenge eisen van de biobrandstofindustrie en de almaar grotere impact van de activiteiten van investeerders en speculanten op de financiële markten zijn de grondstofprijzen de voorbije jaren niet alleen de hoogte ingeschoten maar ook veel volatieler geworden. De specialisten denken dat deze situatie zich nog lang zal voortzetten.

De agro-industriële groepen proberen zich aan de nieuwe marktomstandigheden aan te passen en hanteren meer en meer hedgingtechnieken met futures en contractverkoop om de kostprijs van afgewerkte goederen en grondstoffen te dekken

Operra vergemakkelijkt het beheer van de (verwachte) kostprijs en inventaris per activiteit. De impact van de (toekomstige) markten op de posities en formules wordt onmiddellijk herberekend met een aparte kijk op de fysieke en financiële dekking van elk product en elke activiteit.

Voor batchgerichte industrieën heeft Radar Automation deze nieuwe ontwikkelingen opgenomen in zijn softwareproducten Operra en Libra. De combinatie van deze toepassingen helpt bijvoorbeeld voederfabrikanten om hun aankoopbeslissingen te optimaliseren en de optimale oplossing te vinden voor hun stuklijst (recepten).