Libra

Receptoptimalisatie, labelling en kwaliteitscontrole

Libra

Integrated solution for recipe optimization,
labelling and quality control

Receptoptimalisatie

Meest kenmerkend voor de batch georiënteerde industrieën in het algemeen, en de mengvoersector in het bijzonder, zijn de continu wijzigende samenstellingen die voortdurend bijgestuurd worden naar gelang de kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de aangevoerde grondstoffen. Dit vereist een beheer van een steeds toenemend aantal Bill of Materials. Libra beperkt zich niet alleen tot het optimaal berekenen van de recepten, maar bepaalt ook de meest efficiënte logistieke stromen en ondersteunt het nemen van aan- en verkoopbeslissingen via simulaties over meerdere fabrieken en meerdere periodes.

In combinatie met de trading en  risk management modules van Operra kunnen multiperiode berekeningen in Libra simulaties maken van de impact op de produktsamenstellingen. Hierdoor kan een forecast van de verwachte prijzen van eindproducten voor toekomstige periodes gemaakt worden, eventueel op basis van gesimuleerde posities in de termijnmarkt. Deze tool ondersteunt in hoge mate het proces van de prijsbepaling bij het vastleggen van  lange termijncontracten voor de verkoop van eindproducten.

Kwaliteitsbeheersing

De toenemende aandacht voor voedselveiligheid heeft aanzienlijk de eisen verhoogd die aan de kwaliteitsbeheersing worden gesteld. De nodige applicaties om deze functies te ondersteunen werden in één softwarepakket samengebracht.. Libra  beschikt dan ook over modules voor kwaliteitsanalyse en -controle en laboratoriumbeheer die volledig geïntegreerd zijn met de optimalisatiemodules. Resultaat is een sluitende traceerbaarheid van partijen en een continue toetsing van de geanalyseerde waarden in het labo aan de vereiste of berekende kwaliteiten in de recept-optimalisatie.

 

Libra

 

(Online) etikettering

Van de agro-industrie wordt een hoge flexibiliteit gevraagd inzake productassortiment en levertijden. Dit resulteert in een alsmaar stijgend aantal klantspecifieke samenstellingen en toevoegingen die bovendien vaak met korte levertijden bij de klant dienen te worden gebracht. Daarnaast wordt het eisenpakket, dat aan de etikettering van de geleverde producten gesteld wordt, steeds uitgebreider. Daarom werd binnen Libra een module ontwikkeld die op basis van de wisselende productsamenstellingen de etiketten automatisch  aanpast. Deze tool kan ook online (op basis van terugmelding van fabrieksgegevens van effectief uitgeleverde mengelingen van of toevoegingen bij standaardproducten) geïnstalleerd worden om de flexibiliteit naar de klant nog te verhogen.

 

Libra 2