Integra

(Gecentraliseerd) Productiebeheer en verkoopadministratie

Integra

Overall (centralized) production management system
integrated with sales administration

De batchgerichte agro-industriële groepen moeten hun productieprocedures flexibeler maken om te kunnen inspelen op de groeiende vraag naar afgewerkte producten op maat van de klant. Integra Production is de voorbije jaren uitgegroeid tot een hulpmiddel dat dit mogelijk maakt, zonder de administratieve last om dit te organiseren noemenswaardig te verhogen. Integra kan los van het procesautomatisatiesysteem van de fabriek worden geïnstalleerd. Zo kan deze oplossing de procedures in elke fabriek standaardiseren op groepsniveau, ongeacht het type of de generatie van het bestaande automatisatie- of IT-systeem. Deze standaardoplossing in elke fabriek toepassen, biedt tal van voordelen: uniforme communicatie naar de buitenwereld (leverbonnen, laadbonnen, ontvangstbonnen, traceringsrapporten) , eenvormige interne rapportering en KPI’s, centraal beheer van referentiebestanden en gestandaardiseerde koppeling met ERP-systemen. Integra kan zowel centraal als decentraal uitgerold worden. Een MES laag die verschillende vestigingen overkoepelt, ondersteunt centrale tracering wanneer producten worden uitgewisseld tussen verschillende fabrieken. 

 

Integra

 

Gecentraliseerde productiebeheersoftware met modules voor gestandaardiseerde functies in de fabrieken

Door het toenemende aantal overnames, consolidaties en joint ventures moeten voederfabrikanten steeds vaker snel verschillende productievestigingen met verschillende soorten productiesoftware kunnen inpassen in hun eigen IT-systeem. De Integra software van Radar Automation kan de sleutel vormen tot dit integratieproces.

De implementatie van integra bij verschillende grote groepen, en de steeds hoger liggende eisen mbt de standarisatie van elektronische uitwisseling van gegevens drijven de productontwikkeling van Integra.

Het concept van een centrale laag van de productiebeheersoftware, Integra Centra genaamd, maakt het bovendien mogelijk om de voorraden van alle productie-eenheden te consolideren en procedures en productievoorschriften centraal te beheren.

Het concept van een centrale laag van de productiebeheersoftware, Integra Centra genaamd, maakt het bovendien mogelijk om de voorraden van alle productie-eenheden te consolideren en procedures en productievoorschriften centraal te beheren.Integra laat toe, om project per project, te definieren op welk niveau de link gemaakt wordt met het onderliggende automatiseringssysteem. Door  bijvoorbeeld een bijkomende decentrale laag (de Integra Light module) toe te voegen in alle fabrieken, los van de gebruikte productiesoftware, kan men critische functies binnen de organisatie harmoniseren. Denk maar aan de uitvoering van beheerplannen, de kwaliteitscontrole bij de inname, procedures bij het aanpassen van recepten, de leveringsnota na het laden, de onlineberekening van labels van afgewerkte producten en de workflowcontrole van de voorschriften van medicinaal voeder door de dierenarts.

Integra is op die manier de link tussen uw lokale productiesystemen en uw centrale bedrijfsbeheersysteem. Bovendien zorgt deze oplossing voor de harmonisatie, die nodig is om in alle fabrieken, tegen aanvaardbare onderhoudskosten aan  een continu wijzigende wetgeving te laten voldoen.

 

Integra 2Algemeen productiebeheersysteem, geïntegreerd met verkoopadministratie

Traditioneel zijn in de meeste mengvoederbedrijven de administratieve software programma's gescheiden van de productiemanagement systemen in de fabrieksautomatisering. Marktomstandigheden vragen echter naar steeds flexibelere productiesystemen die het afleveren van alsmaar groeiende productassortimenten aankunnen.

Bedrijfsleiders worden gedwongen tot het zoeken naar productiemethoden die resulteren in een maximale output per arbeidskracht, het voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en een volledige traceerbaarheid van de grondstof- en eindproductpartijen.

Deze evoluties vragen om automatiseringsoplossingen die de administratieve commerciële functies integreren met het productie management en combineren met het uitvoeren van de operationele taken in de fabriek. Wij hebben dit alles geïntegreerd in het softwarepakket Integra. Hieraan kunnen de nieuwste IT-technologieën toegevoegd worden zoals geavanceerde scheduling tools voor het optimaal plannen van de productie.