Advanced Planning and Scheduling

Van de agro-industriële bedrijven wordt maximale flexibiliteit geëist, zowel wat betreft het productassortiment als inzake de logistieke afhandeling. Dit resulteert in een toenemend aantal planningsproblemen zowel inzake de aanvoer van grondstoffen, de verzending van eindproducten als in de productie. De APS-tool brengt deze planningen in kaart en visualiseert de ontstane problemen en ondersteunt het aanpassen van de productieplanning  naar een meer optimale oplossing. Logistieke of productieplanners kunnen bottlenecks identificeren en hun planning op een dergelijke wijze organiseren dat doelfuncties als ‘Just in Time Delivery’ of ‘Optimaal Rendement’ maximaal nagestreefd worden. De sterkte van Radar Automation’s APS oplossing ligt hierbij in het grafisch bij mekaar brengen van  de planningsinformatie op een tijdsschaal, het ondersteunen van de planning, het verwerken van operationele feedback van de procesbesturing en het alarmeren van Operations indien bepaalde constraints niet kunnen gerespecteerd worden of indien de aanwezige ressources niet optimaal benut worden.

 

Advanced Planning


Bij recente projecten wordt de APS-tool vooral ingezet om productieplanningen te optimaliseren. Kenmerkend voor deze projecten zijn complexere productieprocessen met sterk variërende productierecepten, uitvoerige  contaminatieregels, korte leadtimes en een JIT-logica die afgedwongen moet worden ondanks enerzijds een beperkt aantal voorraadsilo’s en anderzijds een veelheid  aan klant-specifieke producten.  Om dergelijke  productieprocessen te plannen in aansluiting op een logistiek proces waarbij de wachttijden van vrachtwagens tot een minimum beperkt moeten worden, is een APS-tool een onmisbaar hulpmiddel.

Naast het schedulen van de productie is ook de controle van de beschikbaarheid van de grondstoffen (MRP) een noodzakelijke voorwaarde om een goede planning te kunnen maken. In aansluiting op een forecast of een productieplan kan aangeduid worden wanneer een stockbreuk verwacht kan worden en of de voorraad al dan niet onder een kritische grens komt. Daarbij kan ingezoomd  worden tot op silo-niveau. Een aanvoerplanning die toelaat om op het juiste moment de juiste silo te vullen, zonder wachtrijen aan het innamepunt en zonder stockbreuken in de fabriek, behoort tot de mogelijkheden van de APS-tool.

Onze Advanced Planning and Scheduling tool (APS) kan ook ingezet worden zonder gebruik te maken van de basis softwarepakketten van Radar Automation. Dan wordt de tool rechtstreeks geïmplementeerd op het bestaande ERP-pakket en/of het procesbesturingssysteem of de MES-laag. De oorsprong van de data (ERP, MES, XLS, AS400, MS Office,…) speelt hierbij geen rol. Afhankelijk van de behoeftes wordt er gezocht naar de meest efficiënte integratie tussen de applicaties om het vooropgestelde planningsdoel te behalen. 

Naast de software, is er bij RADAR ook de expertise aanwezig om uw planningsproblemen te analyseren en kan tijdens het project de nodige consulting aangeboden worden.