Diensten

Know-how

In de meer dan 30 jaar dat Radar Automation nu actief is in de agro-industrie, hebben we door de realisatie van  talloze projecten een uitgebreide sectorspecifieke kennis  opgebouwd.

Onze diensten

Bij het opzetten van informaticaprojecten kan Radar specialisten inzetten in alle deelaspecten van het implementatietraject. Dit start met consulting  in de conceptuele fase, het realiseren van piloot-  of ‘proof of concept’ projecten en het uitwerken van een detailanalyse. Verder kan Radar Automation in de realisatiefase, naast het leveren van sectorspecifieke applicaties, de ontwikkeling op zich nemen van klantspecifieke aanpassingen en de integratie met de bestaande IT-omgeving. In de implementatiefase kunnen  zowel de opleiding van de gebruikers, het begeleiden van de integratietesten als de ondersteuning bij go-live door projectverantwoordelijken van Radar uitgevoerd worden. Tot slot is er een uitgebreide supportafdeling die eventueel 24h/24h beschikbaar is om de klant te ondersteunen. 

 

Diensten

 

Onze specialisten

Dankzij Radar Automation’s  jarenlange ervaring  beschikken onze projectmanagers over een uitgebreide kennis van specifieke agro-industriële processen.  Hierdoor kunnen zij met de klant meedenken en hun expertise inbrengen bij de conceptuele fase en de detailanalyse van grote IT-projecten.

Dit betreft functionele gebieden als risk management, inkoop- en aanvoerbeheer van grondstoffen en  kostprijsberekening . Verder is er uitgebreide kennis van optimalisatiemodellen en kwaliteitsbeheer. Tenslotte hebben onze specialisten niet allen kennis van productieprocessen op fabrieksniveau, maar ook van planning- en scheduling projecten en het centraal productiebeheer over meerdere productiesites heen.